Introsport logo
Change language: English
Slideshow image

Croeso i Introsport

Mae Introsport  yn gorff sy'n darparu gweithgareddau campau llond hwyl i blant 8 - 14oed. Daeth y syniad oddiwrth athro oedd yn pryderu am y diffyg ymarfer i blant. Yn ystod gwyliau haf 2007 sefydlwyd gynllun peilot i roi cyfle i blant gymeryd ran mewn gwahanhol gampau. Roedd y plant yn mwyhau'r campau a'r rieni yn bles fod eu plant yn chwarae mewn awyrgylch ddiogel dan arolygiaeth athrawon. O ganlyniad, rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau ym mis Hydref. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am fanylion bwcio. Yn ystod yr hanner tymor hwn mi fyddwn yn cynnig ymddangosiad gan ser y campau yng Nghymru i gwrdd a'ch plentyn/plant, roi llofnod, tynnu lluniau, chwarae gem ag ateb rai o gwestiynau eich plentyn/plant.