Introsport logo
Change language: English
Slideshow image

Gwersyll campau a chrefftau

Yn ystod hanner tymor mis Hydref mi, fyddwn yn cynnig y gweithgareddau canlynol yn ein diwrnodau gwersyll. Pel-droed, hoci, rygbi-tag, pel rwyd, tennis, pel fasged, athletau, golff, criced, jenga enfawr a llawer o gemau hwyl eraill. Mi fydd y gwersyll 8-14 oed yn redeg ym mis Hydref, o 9 y bore tan 4 y prynhawn ar y safleoedd canlynol:

* Ysgol Gyfun y Pant, Pontyclun, R.C.T

* Wythnos - dydd Mawrth 1af Mehefin - dydd Gwener 4ed Mehefin. 9am i 4pm.

st y dydd yw £15 ond os ydych yn bwcio am wythnos yna y taliad llawn fydd £40, sef gostyngiad o £25. Cliciwch yma i lawrlwytho ag argraffu ffurfleu fwcio a'i danfon i : Introsport, Tregolwyn House, 13 High Street, Cowbridge, Vale of Glamorgan, CF71 7AD.

Mae'r opsiwn ar gael i'r disgylion uno gweithgareddau Introart ag Introsport os ydynt yn dymyno.