Introsport logo
Change language: English
Slideshow image

Cwrdd y Ser

Yn ystod pob gwersyll fydd un o ser y byd campau yn dod i gwrdd a'r plant, roi llofnod, tynnu lluniau ag ateb cwestiynau'r plan a chwarae gemau hwyl. Yn ystod ein gwersyll diwethaf fe wnaeth Luke Charteris o Ddregiau Gwent, Cas-newydd, sydd wedi ymddangos dros 50 o weithiau i'r ardal a 7 gwaith i Gymru ddod i'n gwersyll ar draws de  Cymru. Fe wnaeth y plant fwynhau eu sesiynau a wnaeth ysgogi llawer o siarad  yn ogystal a chwarae. Fe wnaeth y plant ddymuno pob lwc iddo a'i gefnogi yn ystod y gem ddiweddar yn erbyn De Affrig.